چاپ مخمل

تابلوفرش چاپی وان یکاد 09120818890

خدمات چاپ روی تابلوفرش با مضامین قرآنی و شخصی و منظره و سفارشی

تابلوفرش پارلا در سایز 50در70 سانت

60در80سانت

60در90 سانت

50در100سانت

80در120 سانت

90در140 سانت

100در150 سانت

ساخت دستگاه چاپ تابلوفرش

بصورت پنوماتیک و هیدروولیک با یک صفحه ریلی با برق تک فاز و سه فاز تا سایز

((دو در سه متر))

خدمات چاپ تابلوفرش و توزیع در سراسر کشور