دستگاه چاپ سیلک پنوماتیک

دستگاه چاپ سیلک پنوماتیک ۰۹۱۲۰۰۶۷۸۹۰ ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰ آمل . خیابان طالب آملی . دریای ۷۹ پلاک ۹