دستگاه چاپ سیلک

دستگاه چاپ سیلک ۰۹۱۲۰۰۶۷۸۹۰ ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰ آمل . خیابان طالب آملی . دریای ۷۹ پلاک ۹