دستگاه چاپ پارچه مخمل

دستگاه چاپ پارچه مخمل پرس حرارتی سابلیمیشن 09120067890 09118117400 آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن