دستگاه چاپ پته زنی

دستگاه چاپ پته زنی یا تپه زنی پرس حرارتی سابلیمیشن دستگاه چاپ روی پارچه بلوچی و کرمانی 09120067890 09118117400 آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن